Doorgaan naar hoofdcontent

The Eco- Westergasfabriek! Reduce, Reuse, Recycle...

Σε original Eco-Park της κουλτουρας εχει μετατραπει το παρκο του Westergasfabriek που στεγαζει μεχρι και 26 Ιουνιου το International Holland Festival.
Οι 34 μπαλλες- Γη που καλυπτουν ολα τα θεματα  και τους τομεις της βιολογικης μας συμπεριφορας απεναντι στο πλανητη και προτεινουν με τον καλυτερο τροπο, λυσεις για τη προστασια της Γης και του οικολογικου συστηματος.
Artist : Mitch Levin. Title: Reduse, Reuse, Recycle.
Reduse, Reuse, Recycle. ( Maison Van Der Boer)
Artist Levin says:
"What if we were to cover the global with garbage? Sound like a ridiculous consept? But in essence that is what we are doing, filling our landfiles with waste, raw materials and an ambudance of usable objects. Why not strive for " Zero" waste, only buy or manufacture products that can be recycled completely ,or reused. Also reduse our trash by not over packaging and trully separating all our garbage. My globe, "Reduse, Reuse, Recycle" represents these ideas. The water surface was covered with the bottoms of over 1000 aluminium cans, and I reused over 100 HDPE # 2 containers to cover the continents in a farmland- like pattern. So don't waste, instead Greate and lets think about solutions and new ways too, reduce our garbage, reuse our products and recycle these precious raw materials."
Artist : Paola Clayton. Title: Let Your Voice Be Heard.
"Global warming may feel like an overwhelming challenge, but with this globe, artist Clayton shows us that every indivitual has a voice, and that by joining hands and raising our voice together we can help fight global warming. Throughout the globe you can see specific examples of small changes  we can make in our own lives, such as carpooling and buying local products. What other examples you can find? What example will you begin to implement?"
Artist: Kathryn Henry Colcer & Dan Colcer. Title: " Green your office".
The artist says: " Can you green your working environment? Paper is a good place to start.The average American uses nearly 700 pounds of paper a year. In the Netherlands this is nearly 450 pounds per person per year. To ensure that your paper gets a second change, put recycled bins in convenient locations. Consider using paperless fax modems for computers and a duplexing copier for duble-sided paper. Reuse envelops for internal circulation, and don't forget to recycle ink cartridges. Think green before making office purshases. Use products with a longer life, such as low energy CFL bulbs. Buy recycled paper products. Consider buying Energy Star office equipment , which has power managment features. Reduce energy concumption by using flat panel LCD screens , laptops, and ink jets. Take care of the equipment do you have. Remember to switch it off or set it to sleep when it is not in use, or even better, unplug it. Is helping the environment on your ' to do' list?

Artist : John Santoto & Arthur Santoro.Title : Listen to our children - ' Kids Care'.
" Our children are speaking out...it's about time we listen. Children from all around the world are saying the same message: Stop global warming! Climate change is a global problem that will affect all of us, but no one more than the future generations. Kids understand the urgency and they also undertand that this is a solvable problem. From Kenya to Kazakhastan, youngsters and leading the way by recycling, replanting, composting kitchen waste, saving energy and reminding us that the solutions to global warming are abundant and all around us! 'Kids Care' by John Santoro and Arthur Santoro portrays artwork sent in by children from all around the world and illustrates their ideas for solving global warming.
Artist: Vivian Visser. Title: Tidal Energy.
" We all know the power of the ocean waves. But how many of us know that these waves are a viable source
for energy? Harnessing the power of the ocean's water can generate electricity and this resource has great future for us and the next generations. The ever-presence of waves allows countries with large coastlines to produce 5% or more of their electricity from wave power. One application of this wave-technology is the Pelamis Wave Energy Converter. The converter, a serie of semi- submerged cylinders hinged together. The motion of the water creates electrisity. Wave farms  consisting of three Pelamis machines can displace more than 6.000 tons of carbon dioxide emissions .So cutch a wave and convert it into energy!
Artist: Lindsay Obermeyer.Title: Adjust your thermostat.
"In the old days folks warmed up by puting on a sweater or cozyning up to a cracking fire. Common service solutions like these are good choices again in the fight against global warming. Half the energy to your home runs your heating and cooling systems. You can crub greenhouse gas by simply adjusting your thermostat. Try setting the temperature at 68* or lower in the winter and 78* or higher in the summer.Programmable thermostats let you regulate temperature to conserve energy when you are asleep or away. Don't be afraid to ask restaurant, theater or office managers to turn down the air conditioning. Commercial buildings consmume about one sixth of all energy used in the Western World, and up to one third of that is for air conditioning.
You should not need a sweater when it's 80* outside. Where did you set your thermostat?"


 
Een reactie plaatsen

Populaire berichten van deze blog

Daubigny Monet Van Gogh:Impressions of Landscape at Van Gogh Museum Amsterdam.The Netherlands.

Doubignywas influenced by the impressionists and the impressionists influenced first by Doubigny and later on by Van Gogh who proceed to bring the impressionism at the level that uses colours to show the effects of light and to suggest atmosphere rather that showing exact details.
Exhibition'Daubigny Monet Van Gogh:Impressions of Landscape' at 
                             The Van Gogh Museum Amsterdam until 29 January 2017presentsCharles Francois Daubigny's(1817-1878)artworks that played an important role in the evolution of 19th-century French landscapeart, influenced Van Gogh ,Monet, Pissaro, Sisley and besides explore the connection between the French artist and the impressionists.
(Text/photography Tzina-Mersina Alimpoutaki-Joustra.
All rights reserved).
         Vincent Van Gogh.(1853-1890).
                                 Title:Doubigny's Garden.1890.Oil on canvas.
                                                 Rudolf Staechelin Trust.
     Vincent Van Gogh.
      …

Marc Chagall's Calvary in The Nieuwe Kerk in Amsterdam

Marc Chagall's masterpiece 'Calvery',1912 is a depiction of his super reality, alogical, and  irrational imagination as Guillaume Apollinaire refer to him as a ' surrealist' and as Andre Breton call also him the 'Pope of Surrealism'.
                       Marc Chagall's Calvary from 20 February to 10 April 2016.
Text/photography (c) Tzina Mersina Alimpoutaki-Joustra.
All rights reserved).
 Marc Chagall (1887-1985).
 Calvary, Paris,1912. Oil on canvas, 174.6x192.4 cm.
The Museum of Modern Art, New York.Acquired through the Lillie P. Bliss Bequest, 1949. (c) 2016. Digital image. The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence.
(c) C/o Pictoright Amsterdam 2016. Chagall (R) is a registered trademark, owned buy the comite Marc Chagall.
Paul Mosterd, deputy Director of The New Church during the opening of  the presentation of  Marc Chagall's masterpiece Calvary.Gijs van Tuyl, curator of the exhibition Marc Chagall's masterpiece Calvary during the press…

Frans' Post 34 unknown drawings at The Rijksmuseum Amsterdam. The Netherlands.

Spectacular discovery of 17th century Golden Age the drawings by Frans Post(1612-1680) which are on display at The Rijksmuseum Amsterdam from 7 October 2016 to 8 January.
Under the title 'Frans Post.Animals in Brazil' the exhibition present 34 unrecognized for centuries artworks by Frans Post from Haarlem-The Netherlands-which were discovered in the Noord-Holland Archief, Haarlem,created by Frans Post in the years 1637-1644 when he worked in Brazil.
The first European artist who painted landscapes and therefore of South Africa but as we know now also animals in Brazil, Frans Post contemporary of Frans Hall traveled in 1636 to Dutch Brazil at the invitation of Johan Maurits van Nassau-Siegen.
  Slingeraap.Frans Post.(1612-1680).
 Portrait of Frans Post by Frans Hals.
     Artist.Frans Post.Olinda Brazil.Rijksmuseum Amsterdam.

Famous of the paintings of Brazil landscapes which he created after his return to The Netherlands Frans Post was absolutely unknown in relevence to the nati…